Sekretariat tel. 085 71 23 341, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

INFORMACJE DLA PACJETA

       
Aktualności

 

 

04.10.2018

 

Ustwa o prawach pacjeta i RPP


20.02.2020

 

Klauzula informacyjna


 

 

Rejestracja telefoniczna do poradni możliwa jest od godz.9:00


 

Pacjent wpisany na listę oczekujących jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.


 

E-rejestracja elektroniczna mozliwa jest na stronie - https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/


 
Izba przyjęć

tel.857121206 tel.857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna

ZOL    
POZ    

tel.857123317 tel.511955632

tel. alarmowy 512338618

Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja     Rejestracja  POZ tel.857121399
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

   

 

   

 

Pozostałe telefony

Projekty Unijne

PRAWA PACJENTA

Klauzula informacyjna

   

  

Jak założyć konto na portalu e-Zdrowie:

 1. Wejdź na stronę : https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto

 2. Załóż konto pacjenta podając:

 • imię

 • nazwisko

 • numer PESEL

 • adres e-mail

 1. Zaakceptuj Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta. Kliknij w link, który przyjdzie na podany przez Ciebie adres e-mail. Zapamiętaj login i hasło. W tym momencie zyskałeś możliwość elektronicznej rejestracji na wizyty w poradniach specjalistycznych.

   

 2. Aby aktywować konto na Portalu Pacjenta musisz :

 • udać się do rejstracj podmiotów leczniczych z nadanym loginem

 • poprosić o aktywacje konta pacjenta

 • wyrazić zgodę na przekazywanie dokumentacji medycznej na poziom regionalny

 • pracownik rejstracj przekaże PIN do pełnej aktywacji konta

 • PIN należy wprowadzić na stronie ezdrowie wrota podlasia.pl w opcji aktywuj konto

 

Po pełnej aktywacji konta użytkownik ma możliwość:

 

 • zarejestrowanie się przez Internet do większości poradni  specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,

 • wyboru terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,

 • wyszukania wybranego lekarza,

 • dostępu do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,

 • uzupełniania dokumentacji medycznej o prywatne badania, wyniki itp.,

 • wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,

 • udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

 • dostępu do danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

 • dostępu do aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego na jednym Portalu Pacjenta,


   
   

 

   
         
         
   

 

   
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012