tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

17.01.2011

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów medycznych na okres 12 miesięcy

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie przetargowe

 

Specyfikacja

 

Formularz ofertowy

 

Formularz cenowy

 

Wzór umowy

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP

 

Izba przyjęć tel.0857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Rejestracja POZ tel.0857121399

ZOL    
POZ    
Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja      
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Licznik

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
   
   
   

 

20.01.2011

Zmiana w treści SIWZ


   
   

21.01.2011

Odpowiedzi na pytania 

   
   

24.01.2011

Odpowiedzi na pytania


 
   
   

01.02.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty 

   
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012