tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

28.01.2011

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie przetargowe

 

Specyfikacja wraz z załącznikami

 

03.02.2011

Odpowiedzi dotyczące SIWZ

 

03.02.2011

Przesunięcie terminu składania ofert

 

04.02.2011

Odpowiedzi dotyczące SIWZ

 

01.02.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Izba przyjęć tel.0857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Rejestracja POZ tel.0857121399

ZOL    
POZ    
Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja      
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Licznik

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012