tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

08.02.2013

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i  serologii  wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu medycznego

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie przetargowe

 

Specyfikacja

 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo-cenowy

 

Załącznik nr 3. Wykaz pomieszczeń do wydzierżawienia

 

Załącznik nr 4. Wykaz aparatury i sprzętu

 

Załącznik nr 5. Wykaz stanowisk pracy podlegających

 

Izba przyjęć tel.0857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    

Rejestracja POZ tel.0857121399

ZOL    
POZ    
Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja      
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Licznik

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
   

Załącznik nr 6. Umowa na świadczenie usług

 

Załącznik nr 6A. Umowa na dzierżawę


   
     

15.02.2013

Uzupełnienie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert


   
         
   

05.03.2013

Informacja 

   
         
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012