tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

16.02.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dostawę leków

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Ogłoszenie

 

SWZ

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

 

Załącznik nr 3 do SWZ

 

Załącznik nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 5 - wzór umowy


 

  Izba przyjęć

tel.857121206  tal.857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
ZOL    
POZ    

tel.857123317 tel.511955632

tel. alarmowy 512338618

Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja     Rejestracja  POZ tel.857121399
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
   

22.02.2022

Wyjaśnienie treści SWZ.


22.02.2022

Wyjaśnienie treści SWZ II.


 

Pozostałe telefony

Projekty Unijne

PRAWA PACJENTA

   

25.02.2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.


  Klauzula informacyjna
   

25.02.2022

Informacja z otwarcia ofert.


   
    02.03.2022

Poprawa Informacji z otwarcia ofert.


   
    14.03.2022

Informacja o wynikach postępowania


   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012