tel. 085 71 23 317, fax. 085 71 23 336, e-mail: spzoz@home.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

       
Aktualności

 

05.09.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pelletu drzewnego i węgla kamiennego - kostki.

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej i są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

 

Załącznik nr 3 - wzór umowy


21.09.2022

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


 

  Izba przyjęć

tel.857121206  tal.857121024

Zamówienia publiczne    
Szpital    
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
ZOL    
POZ    

tel.857123317 tel.511955632

tel. alarmowy 512338618

Poradnie specjalistyczne    
Rehabilitacja     Rejestracja  POZ tel.857121399
Laboratorium    
RTG/USG    

ilość odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin

Informacje dla pacjenta

   

Kontakt

     
   

 

 

Pozostałe telefony

Projekty Unijne

PRAWA PACJENTA

        Klauzula informacyjna
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej 2012